THE ERA TOWN
SƠ ĐỒ CĂN HỘ
ERA LẠC LONG QUÂN
THỐNG KÊ
Lượt truy cập:
564613
Khách Online:
4
Sơ đồ căn hộ
Trang chủ » Sơ đồ căn hộ »
ERA A1
ERA A1
5:36 pm, 10/02/13
Cao 32 tầng, gồm 304 căn hộ, thuộc khu 1.
 
ERA A2
ERA A2
9:58 pm, 08/05/13
Gồm 428 căn hộ, cao 34 tầng, thuộc khu I.
 
ERA A3
ERA A3
10:08 pm, 08/05/13
Gồm 428 căn hộ, cao 34 tầng, thuộc khu I.
 
ERA A4
ERA A4
10:20 pm, 08/05/13
Gồm 304 căn hộ, 34 tầng, thuộc khu I
 
ERA A5
ERA A5
10:19 pm, 08/05/13
Gồm 304 căn hộ, cao 34 tầng, thuộc khu I
 
ERA B1
ERA B1
10:48 pm, 08/05/13
240 căn hộ, 31 tầng, thuộc khu III
 
ERA B2
ERA B2
4:54 pm, 09/05/13
318 căn hộ, 24 tầng, thuộc khu 3
 
ERA B3
ERA B3
11:18 pm, 08/05/13
240 căn hộ, cao 31 tầng, thuộc khu III
 
The EraTown
ERA LẠC LONG QUÂN
Trang chủ | Giới thiệu | Tin tức | Liên hệ

© Copyright 2012 The Era Town. Powered by AAAA Telecom.